Į titulinį
Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
Miestas*
Žinutė*
Paslaugos daugiabučiams namams

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ teikia šias daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo paslaugas:

Daugiabučių namų administravimas
Bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas. Mėnesinių įmokų patalpų savininkams paskaičiavimas ir paskirstymas, pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas, informacijos pateikimas skelbimų lentoje.

Nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) 
Kompleksas prevencinių ir operatyvių techninių priemonių, kuriomis siekiama, kad namas ir jo dalys per tarpremontinį ar kitaip nustatytą normatyvinį naudojimo laikotarpį atitiktų numatytą paskirtį ir būklę: pastato pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas ir profilaktika.

Bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra
Šilumos punkto ir kitos inžinerinės įrangos (tokios kaip šildymo ir karšto vandens tiekimo, dujų ūkio, vandentiekio, kanalizacijos, elektros instaliacijos, liftų) priežiūra, techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų ruošimas. operatyviai reguoja likviduodami gedimus, teikia siūlymus, kaip pagerinti eksplotacines savybes.

Daugiabučio namo remonto darbų organizavimas
Rangos darbų konkursų organizavimas vadovaujantis paslaugų kainos ir kokybės kriterijais, remonto ar rekonstrukcijos sutarčių sudarymas, remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymas, remonto darbų kontrolė ir darbų priėmimas. Taip pat padedame rasti palankiausią namui atsiskaitymo būdą už remonto darbus.

Bendruomeninių renginių organizavimas
Pastato gyventojų renginių, susirinkimų, apklausų rengimas ir organizavimas.

Valymo paslaugos
Bendrųjų patalpų ir teritorijos valymas ir priežiūra.
Namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymas ar tvarkymo organizavimas.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
Reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

 ĮMONĖS ATESTATAI:

  

 Bendrovė yra apsidraudusi savo civilinę atsakomybę 150 000 eurų sumai.