Į titulinį
Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
Miestas*
Žinutė*
Paslaugos komercinėms patalpoms

Komercinių ir administracinių pastatų ūkio valdymas - tai kompleksinė profesionalios priežiūros ir aptarnavimo paslauga, sukurta siekiant padėti klientams minimizuoti pastatų ir teritorijų priežiūrai spręsti skiriamas lėšas bei laiką ir pailginti komfortiško pastatų konstrukcijų bei inžinerinių sistemų eksploatavimo laiką.

Įmonės „Būsto renovacijos agentūra“ pastatų ūkio priežiūrai keliami uždaviniai:
• pastato administravimo efektyvumo užtikrinimas ir didinimas bei pastato eksploatacijos išlaidų optimizavimas.
• pastato vertės bei geros techninės būklės išlaikymas, planuojant bei organizuojant techninę jo priežiūrą.

Pastatų ūkio valdymo paslaugos:

• Inžinerinės įrangos priežiūra;
• Pastatų konstrukcijų techninė priežiūra;
• Operatyvus gedimų ir avarijų likvidavimas, priežasčių nustatymas;
• Vėdinimo sistemų priežiūra;
• Elektros įtampos sistemų priežiūra;
• Vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūra;
• Priešgaisrinės apsaugos sistemų priežiūra;
• Apsaugos signalizacijos sistemų priežiūra;
• Liftų priežiūra;
• Telekomunikacijų ir kompiuterinių tinklų sistemų priežiūra;
• Skaitiklių rodmenų tikrinimas ir pateikimas paslaugų teikėjams;
• Pastato techninės dokumentacijos tvarkymas;
• Vidaus patalpų ir lauko teritorijos valymas;
• Šiukšlių konteinerių išvežimas;
• Sutarčių su paslaugų tiekėjais administravimas;
• Mokesčių už komunalines ir eksploatavimo paslaugas apskaita;
• Inžinerinių sistemų efektyvumo įvertinimas;
• Pastato energijos sąnaudų mažinimo pasiūlymų teikimas;
• Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė.


Papildomos ūkio valdymo paslaugos:

• Pastato energinio naudingumo sertifikavimas
• Administravimo paslaugos statybų bendrovėms ir nekilnojamojo turto vystytojams. Naujos statybos namuose, kuriuose dar neįsikūrė visi gyventojai, pereinamuoju laikotarpiu siūlome perimti visus iškylančius priežiūros rūpesčius.
Įsikėlus visiems namo gyventojams apsisprendžia kokią tolimesnę namo priežiūros forma pasirinkti: kurti bendriją, pasirašyti jungtinės veiklos sutartį ar toliau bendradarbiauti su mūsų bendrove.