Į titulinį
Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
Miestas*
Žinutė*
Modernizavimo projektų valdymas
Konsultacijos:
·    steigiantiems daugiabučių namų savininkų bendrijas
·    sudarantiems jungtinės veiklos sutartis
·    pasirenkant namo administratorių
·    daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo ir veiklos organizavimo klausimais
·    šilumos energijos taupymo klausimais
·    juridiniais bendrijų veiklos bei būsto renovacijos klausimais
 
Techninių dokumentų rengimas bei derinimas:
·    energinio audito atlikimas
·    investicijų plano parengimas
·    techninio projekto rengimas
·    rangos darbų pirkimo dokumentacijos parengimas
·    rangos konkursų organizavimas
·    parengia rangos darbų užbaigimo dokumentaciją
 
Būsto modernizavimo procesų valdymas ir monitoringas:
·    daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų organizavimas
·    susirinkimų dokumentų forminimas
·    rangos darbų techninė priežiūra
·    statinio pripažinimas tinkamu naudoti
·    atnaujintų gyvenamųjų namų priežiūra
 
Renovacijos projektų finansavimo užtikrinimas
renovacija atnaujinimas modernizacija modernizavimas renovacija atnaujinimas modernizacija modernizavimas renovacija atnaujinimas modernizacija modernizavimas renovacija atnaujinimas modernizacija