Į titulinį
Susisiekite
Vardas*
Telefonas*
Miestas*
Žinutė*
Teisinė informacija

LR Civilinis kodeksas
Nuoroda

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
Nuoroda

UAB „Būsto renovacijos agentūra“ daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
Nuoroda

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Nuoroda

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas
Nuoroda

STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
Nuoroda

Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklės
Nuoroda

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Nuoroda

Liftų naudojimo taisyklės
Nuoroda